Начало Регистри Издадени разрешения за лекарствени продукти

Издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти

 

 РАЗРЕШЕНИЕ   № 001 /12.12.2011г.

 „ Д-Р МАГДАЛЕНА ИВАНОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА  ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА  ПЪРВИЧНА  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕТ,

представлявано от: д-р Магдалена Иванова Богева,

с адрес:   с. Ковачевци                      община Ковачевци,

регистрирано в РЗИ с рег. № 1419111002, том І, партида І,

 да съхранява и продава лекарствени продукти в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

 

 

Сайтът е в процес на обновяване! Възможно е някои от препратките все още да не съдържат информация. Благодарим за разбирането!