Начало Административно обслужване Лабораторни услуги

Лабораторни услуги

Медико-диагностични изследвания

 

Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, химични вещества и други продукти и стоки от значение за здравето на човека

Заявление за лабораторни изследвания на проба вода за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заявление за лабораторни изследвания на проба вода от плувни басейни

Заявление за лабораторни изследвания на проба храна

Заявление за лабораторни изследвания на проба козметичен продукт

Заявление за санитарно-микробиологични изследвания на производствена среда и персонал

Контрол на химични и физични фактори на жизнената среда

Заявление лабораторни измервания и изследвания на фактори на средата

 

Сайтът е в процес на обновяване! Възможно е някои от препратките все още да не съдържат информация. Благодарим за разбирането!