Начало Регистри Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

Извънболнична помощ

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

(актуален към 30.06.2017г.)

 

 

На вниманието на Дирекция "Социално подпомагане"

 

Лечебно заведение за извънболнична помощ, предоставящо медицинската услуга :Физиотерапия и рехабилитация

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Перник

1. "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-физиотерапия и рехабилитация" ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. "Брезник " №2

Телефон: 0898704806

Д-р Галина Точева – физикална и рехабилитационна медицина

 

2. ДКЦ-І-Перник ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. "Рига" №3

Телефон: 076 67 33 80

Сайт: http://www.dkc1pernik.com/

Електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Д-р Ивайло Николов– физикална и рехабилитационна медицина

 

Лечебно заведение за болнична помощ, предоставящо медицинската услуга: Физиотерапия и рехабилитация

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Перник

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и Рехабилитация” ЕООД гр. Перник

Адрес: 2300 гр. Перник, ул. „Протожерица”  №102

Телефон: 076 590 800 -централа,

0897 094 073 – дежурен лекар след 17 00 ч ( счетоводство до  17 00 ч.)

Управител : д-р Йорданка Александрова

 

Сайтът е в процес на обновяване! Възможно е някои от препратките все още да не съдържат информация. Благодарим за разбирането!